მერაბ მიქაშავიძე

მთავარი ტექნოლოგი

მეღვინეობა შილდა

მერაბ მიქაშავიძემ 1981 წელს საკავშირო კვების მრეწველობის ინსტიტუტი დაამთავრა, 1984 წელს კი ეკონომისტის სპეციალობით ამავე ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა და დაგეგმარების ფაკულტეტი.

მიხელი მეღვინეობის კვალიფიცირებული ინჟინერ-ტექნოლოგია. ამ ინდუსტრიაში საქმიანობა 1975 წლიდან მუშის პოზიციიდან დაიწყო, შემდგომ კი შრომის უსაფრთხოების, საამქროს უფროსისა და მთავარი ინჟინრის თანამდებობები ეკავა. წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა კომპანიებს − „სარაჯიშვილი“,„ოკამი“, „ვაზი“ „გრუზვინპრომსი“, 2015 წლიდან კი „მეღვინეობა შილდას“ წარმოების უფროსად მუშაობს.