ფონდმა “აი ია“- ელექტრონული წიგნი გამოსცა

ჩვენი ჯგუფის საქველმოქმედო ფონდი “აი ია“ განსაკუთრებულია მისი პროგრესული და სასარგებლო პროექტებით.
ამჯერად, ფონდმა ელექტრონული წიგნი გამოსცა, რომელიც არის დამხმარე
სახელმძღვანელო სპეციალურად სმენის დაზიანების მქონე ბავშვთა მხარდასაჭერად.